Có 1 kết quả:

sēng mào bàn

1/1

sēng mào bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 二尖瓣[er4 jian1 ban4]