Có 1 kết quả:

Zhuàng zú ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

old term for 壯族|壮族, Zhuang ethnic group of Guangxi