Có 1 kết quả:

jiāng shī wǎng luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) botnet
(2) zombie network
(3) slave network (used by spammers)