Có 1 kết quả:

jiāng shī chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) abandoned car