Có 2 kết quả:

chánpái
Âm Pinyin: chán, pái
Unicode: U+5103
Tổng nét: 15
Bộ: rén 人 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丶一丨フ一フ一一丨フ一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

chán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indecisive
(2) irresolute

pái

phồn thể

Từ điển phổ thông

do dự