Có 1 kết quả:

chǔ bèi huò bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

reserve currency