Có 1 kết quả:

chǔ qì

1/1

chǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas storage