Có 1 kết quả:

chǔ qì guàn

1/1

chǔ qì guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gas canister
(2) gas storage tank