Có 1 kết quả:

chǔ wù guì

1/1

chǔ wù guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) locker
(2) cabinet