Có 1 kết quả:

chǔ liàng

1/1

chǔ liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remaining quantity
(2) reserves (of natural resources, oil etc)