Có 1 kết quả:

chǔ liàng ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) remaining quantity
(2) reserves (of natural resources, oil etc)