Có 1 kết quả:

ér xí

1/1

ér xí

giản thể

Từ điển phổ thông

con dâu

Từ điển Trung-Anh

daughter-in-law