Có 1 kết quả:

ér sūn

1/1

ér sūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

descendant