Có 1 kết quả:

ér xì

1/1

ér xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child's play
(2) trifling matter