Có 1 kết quả:

ér shí

1/1

ér shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

childhood