Có 1 kết quả:

ér mǎ

1/1

ér mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stallion