Có 1 kết quả:

wù yīng ㄨˋ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bald eagle