Có 1 kết quả:

wù yīng

1/1

wù yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bald eagle