Có 1 kết quả:

Yuán bǎo shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuanbaoshan district, Chifeng city, Inner Mongolia