Có 1 kết quả:

Yuán shān

1/1

Yuán shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wonsan city in Kangweon province 江原道 of North Korea