Có 1 kết quả:

Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan