Có 1 kết quả:

chōng fèn jiù yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

full employment