Có 1 kết quả:

chōng fèn kǎo lǜ ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ ㄎㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to give sufficient consideration to