Có 1 kết quả:

chōng qì

1/1

chōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to inflate