Có 1 kết quả:

chōng qì chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

inflatable boat