Có 1 kết quả:

chōng qì

1/1

chōng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to inflate