Có 1 kết quả:

chōng mǎn yáng guāng ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sun-drenched