Có 1 kết quả:

chōng chàng

1/1

chōng chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundant and fluent
(2) affluent and smooth