Có 1 kết quả:

chōng chē

1/1

chōng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be transported to a distant place for penal servitude
(2) to banish