Có 1 kết quả:

chōng jī zhǐ kě

1/1

Từ điển Trung-Anh

to allay one's hunger and slake one's thirst (idiom)