Có 1 kết quả:

xiōng xiàng

1/1

xiōng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ferocious appearance