Có 1 kết quả:

xiōng shén è shà

1/1

Từ điển Trung-Anh

fiends (idiom); devils and monsters