Có 1 kết quả:

guāng liàng dù

1/1

guāng liàng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brightness
(2) luminosity