Có 1 kết quả:

guāng xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical signal