Có 1 kết quả:

guāng kè jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

photoresist (laser etching used in microelectronics)