Có 1 kết quả:

guāng huà zuò yòng

1/1

guāng huà zuò yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) photochemical effect
(2) photosynthesis
(3) photolysis