Có 1 kết quả:

guāng hé zuò yòng

1/1

guāng hé zuò yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photosynthesis