Có 1 kết quả:

guāng tóu

1/1

guāng tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shaven head
(2) bald head
(3) to go bareheaded
(4) hatless