Có 1 kết quả:

guāng xué

1/1

guāng xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optics
(2) optical (instrument)