Có 1 kết quả:

guāng xué ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) optics
(2) optical (instrument)