Có 1 kết quả:

guāng dǎo xiān wéi ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical fiber