Có 1 kết quả:

guāng shè xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

light ray