Có 2 kết quả:

Guāng zhōuguāng zhōu

1/2

Guāng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Guangzhou, old name for Huangchuan 潢川[Huang2 chuan1] in Xinyang 信陽|信阳, Henan
(2) Gwangju Metropolitan City, capital of South Jeolla Province 全羅南道|全罗南道[Quan2 luo2 nan2 dao4], South Korea

guāng zhōu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng Quang Châu (Kwangju) của Nam Triều Tiên