Có 1 kết quả:

Guāng zhōu guǎng yù shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gwangju Metropolitan City, capital of South Jeolla Province 全羅南道|全罗南道[Quan2 luo2 nan2 dao4], South Korea