Có 1 kết quả:

guāng cǎi duó mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dazzling
(2) brilliant