Có 1 kết quả:

guāng jiē shōu qì

1/1

guāng jiē shōu qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

optical receiver