Có 1 kết quả:

guāng jiē shōu qì ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical receiver