Có 1 kết quả:

guāng bān

1/1

guāng bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

facula (astronomy)