Có 1 kết quả:

guāng yùn

1/1

guāng yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) halo
(2) (photography) halation