Có 1 kết quả:

guāng gùnr

1/1

guāng gùnr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single person
(2) bachelor