Có 1 kết quả:

guāng pán

1/1

guāng pán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 光盤|光盘[guang1 pan2]