Có 1 kết quả:

guāng jiǎn cè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical detector