Có 1 kết quả:

guāng bō

1/1

guāng bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light wave